Komornik Warszawa

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie Michał Kacperski obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym obszar działania Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa tzn. części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Mokotów, Ursynów i Wilanów.

Ponadto w przypadku powołania się przez wierzyciela na wybór komornika w trybie art. 8.5. ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie Michał Kacperski może działać na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika w powyższym trybie, zgodnie z art. 8.6. ustawy o komornikach sądowych i egzekucji składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

wszystkie licytacje

LCTNajnowsze licytacje

    Przepraszamy, brak wpisów spełniających podane kryteria.